การวางยาสลบโดยใช้เครื่องวางยาสลบ

in2

การวางยาสลบโดยใช้เครื่องวางยาสลบ ขั้นตอนนี้คือการวางยาสลบแนวจำพวกที่จะผ่าตัดใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการวางยาสลบในปริมารไม่มากไม่น้อยเกินไป ต้องมีการตรวจความดันเลือดและโรคประจำตัวของผู้ที่จะได้ถูกการรับผ่าตัดเสียก่อนจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแล และแพทย์ต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องและชัดเจน

ต้องใช้เครื่องทำสลบ อัดใส่จมูกผู้ป่วยภายใน สายอัดจมูก มีตัวยาสลบปล่อยควันออกมาและซูดเข้าไปในจมูก