ยานอนหลับมีกี่ประเภทกันเอ่ย?

ขายยานอนหลับ

ขายยานอนหลับ

ยานอนหลับแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆมี 5 กลุ่มดังนี้

    1. ยากลุ่ม Barbiturates ( บาร์บิทุเรต ) มักใช้สำหรับการรักษาโรควิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว หรือลมชัก เป็นยากลุ่มหนึ่งที่กดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ยานี้ส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล โดยแพทย์หรือหมออาจจะให้กินยานี้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อช่วยให้ลดความเครียดความกังวลของคนไข้
    2. ยากลุ่ม Benzodiazepines ( ยาเบ็นโซไดอาเซพีน ) ยาชนิดนี้ใช้ในทางจิตเวชที่จะช่วยให้คนไข้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดอาการกระวนกระวาย นอนไม่หลับ อาหารชัก อาการถอนเหล้าเป็นต้น หมออาจะสั่งจ่ายยานี้เพื่อให้สลบก่อนทำการทำหัตถการหรือการผ่าตัด ยาชนิดนี้จัดเป็นยาที่สั่งจ่ายมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
    3. ยากลุ่ม Non-Benzodiazepine ( น็อน-เบ็นโซไดอาเซพีน ) เป็นยานอนหลับอีกกลุ่มนึงชนิด ที่ได้ผลค่อนข้างดีได้แก่ Zolpidem, Zopiclone ไม่ค่อยมีอาการดื้อยา และไม่ค่อยมีอาการติดยา ผลข้างเคียงของยาไม่มากนัก เป็นยาที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
    4. ยากลุ่ม  Antihistamine ( ยาต้านฮิสตามีน ) เป็นกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาอาการภูมิแพ้ต่าง ๆ เช่น อาการคัดจมูก น้ำตาไหล หรือลงพิษ
    5. ยากลุ่ม (Melatonin) เมลาโทนิน เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นและรักษาปัญหาอื่น ๆไม่มีการศึกษาและรับรองถึงประสิทธิภาพของเมลาโทนิน ในการรักษาภาวะเจ็บป่วยใด ๆ โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) เมลาโทนินถูกใช้เป็นยาทางเลือกเพื่อช่วยรักษา

ดังนั้นการใช้ยานอนหลับแต่ละประเภทก็ควรเลือใช้ให้เหมาะสมกับอาการของเรา ยานอนหลับสามารถหาได้ทั่วไปในเน็ตตามเว็บร้านขายยานอนหลับ