ยาป้ายสลบ ยาป้ายมึงง ยาป้ายสะลึมสะลือ

ยาป้ายสลบ

[...]