ยานอนหลับและปริมาณการรับประทานที่เหมาะสม

abcejmnos359

ยานอนหลับและปริมาณการรับประทานที่เหมาะสม การกำหนดปริมาณการรับประทานยานอนหลับ มีหลายวิธีควรจะต้องว่าการทานยานอนหลับ มากไปก็ก่อไห้เกิดผลค้างเคียงอันตรายต่อระบบประสาทและร่างกายได้ ควรรับประทานตามใบสั่งแพทย์ หรือ ในปริมานที่ระบุไว้ในฉลากยา ไม่ควรใช้เกินขนาด จะมีผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอน