รู้หรือไม่? การเลือกใช้ยาสลบแบบไม่เหมาะสม ย่อมมีผลข้างเคียงและมีความเสี่ยงสูง!

การเลือกใช้ “ยาสลบ” ทางการแพทย์ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีความปลอดภัยสูง เพราะแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญมักจะทำการตรวจสุขภาพของผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องใช้ยาสลบแบบดมยาหรือไม่ก็ยาสลบแบบฉีดเข้าสู่กระแสเลือด ก่อนที่แพทย์จะใช้ยาชนิดนี้กับใครก็ตาม แพทย์ย่อมจะต้องทำการตรวจและวินิจฉัยร่างกายของผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องใช้ยาก่อนเสมอ ว่าสภาพร่างกายของผู้ป่วยนั้นสามารถเลือกใช้ยาชนิดไหน อย่างไรได้บ้างถึงจะไม่มีผลกระทบหรือได้รับความเสี่ยงน้อยมากที่สุด การเลือกใช้ยาเพื่อให้หมดสติหรือสลบไปนั้น ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดผลกระทบหรืออาการข้างเคียงในภายหลัง แต่จริง ๆ แล้วหากเลือกใช้แบบผิด ๆ อย่างเช่น คนทั่วไปเลือกซื้อยาสลบตามร้านขายยาสลบในโลกออนไลน์ หากมีการเลือกใช้แบบไม่เหมาะสม ย่อมทำให้เกิดผลกระทบหรืออัตราความเสี่ยงสูงตามมาอย่างมากที่สุด เป็นเหตุทำให้บางชนิดต้องพังลงเพราะการเลือกใช้ยาแบบผิด ๆ ของใครบางคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นยาชนิดไหน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรเลือกใช้ตามฉลากและขนาดของยาที่มีการระบุเอาไว้อย่างเคร่งครัด และไม่ควรใช้ยาตามอำเภอใจ เพราะจะมีโทษมากกว่าที่จะได้รักษาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง

การใช้ยาสลบมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง?
ปกติแล้วการใช้ยาสลบทางการแพทย์ มักจะส่งผลทำให้เกิดผลข้างเคียงหรืออาการข้างเคียงตามมาไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องใช้ยา พร้อมทั้งขนาดของยาที่จำเป็นจะต้องใช้กับผู้ป่วยตามกระบวนการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละราย ส่วนอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้นั้น มีดังต่อไปนี้
– หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ หากยาสลบเริ่มหมดฤทธิ์ลง ผู้ป่วยย่อมที่จะพบเจอกับอาการปวดแผล เจ็บแผลจากที่ได้รับการผ่าตัดจากแพทย์นั่นเอง
– ถึงแม้ว่ายาจะหมดฤทธิ์ลงบ้างแล้ว แต่ผู้ป่วยก็อาจจะเกิดอาการง่วงซึม มีลักษณะอ่อนเพลียเป็นสำคัญ บางรายอาจจะพบว่าตนเองไม่มีแรงจนน่าตกใจ แต่อาการเหล่านี้จะหายได้ในภายหลัง
– ผู้ป่วยบางรายอาจจะพบเจอกับอาการข้างเคียงในลักษณะที่มึนหรืองง รู้สึกสับสนเป็นสำคัญ
– ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องสูญเสียความทรงจำแบบชั่วขณะหรือชั่วคราว แต่ก็ยังคงมีการค้นพบผู้ป่วยน้อยรายที่ต้องพบเจอกับอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง นั่นก็คือ ต้องเสียความทรงจำแบบถาวรไปเลย แต่ก็ค้นพบในกรณีนี้น้อยมาก
– บางรายอาจจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด พร้อมทั้งมีอาการอาเจียนได้ในที่สุด
– ผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะคล้ายเป็นไข้ รู้สึกหนาวและมีอาการตัวสั่นคลอน
– ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการเสียงแหบและแห้งเป็นอย่างมาก รู้สึกเจ็บในคอ เพราะก่อนหน้านี้ผู้ป่วยอาจจะต้องได้รับเครื่องช่วยหายใจ
– การพบเจอปัญหาในการปัสสาวะ

อาการแทรกซ้อนแบบรุนแรงหลังจากที่ผู้ป่วยถูกวางยาสลบ
ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นยาสลบชนิดไหนก็ตาม หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่ได้เลือกซื้อยาสลบตามร้านขายยาสลบในโลกออนไลน์และนำมาใช้เอง อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนแบบรุนแรงตามมาได้ ดังนี้
– ผู้ที่ได้รับยาอาจจะมีสภาวะสับสน มึนงง ส่งผลทำให้ผู้ที่ได้รับยาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ในขณะนั้น
– ทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่ได้รับยาอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บภายในช่องปากและลำคอ เพราะแพทย์อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในช่วงเวลาของการรักษา
– ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องพบเจอกับอาการแทรกซ้อนในลักษณะที่เส้นเสียงมีปัญหา ทำให้เสียงแหบแห้ง
– ผู้ป่วยบางรายอาจจะรู้สึกตัวในระหว่างการผ่าตัด
– อาการแพ้ยาสลบเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยบางราย ส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการแพ้ ตัวบวม หน้าบวม ถึงขั้นมีลักษณะหอบ คลื่นไส้และอาเจียนได้
– ผู้ป่วยบางรายอาจจะได้รับผลกระทบถึงขั้นหายใจไม่ออกหรือติดขัด
– ภาวะแทรกซ้อนระดับรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากที่สุด นั่นก็คือ เสียชีวิต ซึ่งมีผลมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือโรคชนิดต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยเป็นอยู่

กลุ่มคนที่มีระดับความเสี่ยงสูงและอาจจะได้รับอันตรายจากการเลือกใช้ยาสลบ
– กลุ่มผู้สูงอายุ
– กลุ่มคนที่สูบบุหรี่อย่างหนัก
– กลุ่มคนที่ดื่มสุราเป็นประจำ
– กลุ่มคนที่มีอาการแพ้หรือประวัติในการแพ้ยา
– กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเบาหวาน ความดัน มีสภาวะชัก เป็นต้น

การเลือกใช้ยาสลบมักทำให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนหรือโอกาสเสี่ยงตามมาในภายหลัง ถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกใช้ยาชนิดนี้ทางการแพทย์ก็ตาม ก็ย่อมที่จะเกิดอาการข้างเคียงตามมาไม่มากก็น้อย ลองเปรียบเทียบดูว่าหากเป็นบุคคลทั่วไปที่เลือกซื้อยาชนิดนี้ตามร้านขายยาสลบในร้านค้าออนไลน์หรือร้านทั่วไป และได้มีการนำยามาใช้แบบสุ่ม ๆ หรือใช้ตามอำเภอใจเป็นหลัก ย่อมที่จะทำให้เกิดผลกระทบมากกว่าอย่างแน่นอน ทางที่ดีไม่ควรเลือกใช้ยาตามอำเภอใจของตนเอง เพราะจะส่งผลเสียมากกว่าที่ตัวคุณจะได้รับประโยชน์เสียด้วยซ้ำ อย่างน้อยผู้ที่จะได้รับยาชนิดนี้ก็ควรจัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีสุขภาพดี ระดับความปลอดภัยก็จะมีมากกว่า เพราะไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนั่นเอง และถ้าจะให้ดีที่สุด ควรเลือกใช้ยาเฉพาะทางการแพทย์หรือแพทย์ได้ทำการรักษาอาการต่าง ๆ ให้ ระดับความปลอดภัยจะมีมากหรือน้อยก็นับได้ว่าคุณมีความจำเป็น อย่างน้อยในขณะนั้นคุณก็ยังคงได้รับการดูแลจากแพทย์นั่นเอง