Zolpidem (โซลพิเดม)

คือยากล่อมประสาทที่ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ ซึ่งเป็นโรคที่อาจเกิดจากการมีสารเคมีในสมองไม่สมดุลกัน ยาชนิดนี้จะช่วยลดการตื่นตัวของสมอง โดยไปขัดขวางการทำงานของกระแสประสาท ทำให้รู้สึกง่วงนอนในที่สุด

คำเตือนของการใช้ยา Zolpidem

ยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบางอย่างที่ต้องอาศัยการรับรู้และการตื่นตัว เช่น การขับรถ การรับประทานอาหาร หรือการเดิน หากมีอาการดังกล่าว ควรหยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์ทันที

หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาโซลพิเดมหรือมีภาวะขาดเอนไซม์แลคเตส ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมและย่อยสลายยาได้

ผู้ป่วยโรคไต โรคตับ หรือโรคเกี่ยวกับปอด เช่น หอบหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

ผู้ที่มีประวัติอาการป่วยทางจิต ภาวะซึมเศร้า เคยมีความคิดฆ่าตัวตาย รวมทั้งผู้ที่มีประวัติติดสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

สตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันถึงความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์

หญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เพราะตัวยาอาจเจือปนในน้ำนมและเป็นอันตรายต่อทารก

ยาโซลพิเดมอาจออกฤทธิ์กับผู้ป่วยสูงอายุมากกว่าผู้ป่วยวัยอื่น และอาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามใช้ยานี้

ทั้งนี้ หากอาการแย่ลงหรือมีอาการใด ๆ นอกเหนือจากข้างต้นควรแจ้งแพทย์ทันที เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล พฤติกรรมก้าวร้าว สับสน มีอาการหลอน มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ มีบุคลิกเปลี่ยนไป มีความคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง และควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการต่อไปนี้

เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ หายใจลำบาก

มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจหรือการกลืน

รู้สึกเหมือนจะหมดสติ ขายยานอนหลับ